Cursus Uitvoering, Oplevering en Nazorg

Van uitvoering tot oplevering

Steeds vaker volgen kopers kritisch de uitvoering van de bouwactiviteiten van hun nieuwe woning. Woningborg merkt dat kopers tijdens de uitvoering met allerlei vragen zitten en dat er al bij de uitvoering discussies tussen partijen ontstaan die soms uitmonden in conflicten.

In de bouw geldt voorkomen is beter dan herstellen, maar soms is herstellen noodzakelijk als gebreken zich al vroegtijdig aandienen of als de inschatting is dat deze in de toekomst kunnen ontstaan.

Een moeizame uitvoering en stroeve communicatie staan regelmatig een vlotte oplevering in de weg. Terwijl de oplevering een feestelijke gebeurtenis zou moeten zijn.

We bieden handvatten voor een oplevering waarbij de onderlinge verhoudingen goed zijn en het eindproduct voldoet aan de regelgeving en de eis van goed en deugdelijk werk. En dat u voldoet aan wat kopers redelijkerwijs mogen verwachten.

Garantieregeling in relatie tot klachtenbehandeling

Een deel van uw faalkosten komt tot uiting in de vorm van herstel van door kopers gemelde gebreken. Maar… welke klachten zijn terecht en welke niet? Weet een klachtmelding juist in te schatten en dit goed over te brengen aan de koper.

Het beoordelen van klachten wordt gedaan op basis van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Ook is de technische beoordeling van een gebrek/klacht van belang. Deze toetsen we aan het begrip goed en deugdelijk werk en het Bouwbesluit, maar wat valt hier nu precies onder?

We behandelen o.a. de volgende onderwerpen:

 • Klachtbehandeling in het algemeen en in relatie tot de garantievoorwaarden 
  (goed en deugdelijk werk en het Bouwbesluit)
 • Het onderscheid tussen de verplichtingen uit de garantieregeling en de (koop-/) aannemingsovereenkomst, bijvoorbeeld tussen garantiegebreken en verborgen gebreken
 • De procedure van de afhandeling van klachtmeldingen door Woningborg
 • Wat van een ondernemer wordt verwacht qua klachtafhandeling
 • De afwikkeling van het herstel van gebreken
 • De mogelijkheid om Woningborg bij geschillen tussen koper en ondernemer te laten bemiddelen
 • Veelvoorkomende gebreken die bij Woningborg zijn gemeld
 • Enkele cases

Deze cursus is bestemd voor:

 • kopersbegeleider
 • uitvoerder
 • klachtencoördinator

  

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord