Nazorg en garantieregeling

Inschrijven cursus - 23 mei 2019

Verdiep u in het juist inschatten van een klachtmelding en voorkom escalaties

In deze cursus gaan we dieper in op klachtafhandeling op basis van de garantievoorwaarden. Welke klachten zijn terecht en welke niet?

Het beoordelen van klachten doen we op basis van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Ook is de technische beoordeling van een gebrek of klacht van belang. Deze toetsen we aan het begrip goed en deugdelijk werk en het Bouwbesluit, maar wat valt hier nu precies onder?

We behandelen o.a. de volgende onderwerpen:

 • Aandachtspunten bij oplevering
 • Toetsing van klachten na melding
 • Verschillen tussen garantiegebreken, leveringsgebreken en verborgen gebreken
 • Bemiddelingsverzoeken en adviesvragen
 • Arbitrages voorkomen
 • Goed en deugdelijk werk
 • Veel voorkomende opleveringsgebreken en garantieklachten
 • Enkele cases

Deze cursus is bestemd voor:

 • Medewerker oplevering
 • Nazorgmedewerker
 • Servicecoördinator

Cursusleiders:

 • Frans Dieleman, hoofd Bedrijfsbureau
 • José van Suijlekom, klachtencoördinator

Bemiddeling
Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord