Garantieregeling in relatie tot klachtenbehandeling

Een deel van uw faalkosten komt tot uiting in de vorm van herstel van door kopers gemelde gebreken. Maar…. welke klachten zijn terecht en welke niet?! Het is dus belangrijk dat u een klachtmelding juist inschat en dit goed kunt overbrengen richting een koper. Het beoordelen van klachten wordt gedaan op basis van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Hierin worden termijnen genoemd wanneer een door een koper gemeld gebrek als garantieklacht aangemerkt moet worden en welke termijnen er per onderdeel van toepassing zijn. Daarnaast is de technische beoordeling van een gebrek/klacht van belang. Dit wordt getoetst aan het begrip ‘goed en deugdelijk’ werk en het Bouwbesluit, maar wat valt hier nu precies onder? Met deze cursus wordt getracht meer duidelijkheid te geven over:

  • Klachtbehandeling in het algemeen / in relatie tot de garantievoorwaarden (goed en deugdelijk werk en het Bouwbesluit);
  • Het onderscheid tussen de verplichtingen uit hoofde van de garantieregeling en o.b.v. de (koop-/) aannemingsovereenkomst, bijvoorbeeld tussen garantiegebreken en verborgen gebreken;
  • De procedure met betrekking tot de afhandeling van klachtmeldingen door Woningborg;
  • Wat van een ondernemer wordt verwacht qua klachtafhandeling;
  • De afwikkeling van het herstel van gebreken;
  • De mogelijkheid om Woningborg bij geschillen tussen koper en ondernemer te laten bemiddelen;
  • Veelvoorkomende gebreken welke bij Woningborg zijn gemeld;
  • De behandeling van enkele casussen.

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord