Privacy

Dit is het Privacy Statement van Woningborg N.V. (“Woningborg”). In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.

Verwerking van persoonsgegevens door Woningborg

Voor Woningborg is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Woningborg respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, of die wij via de bouwonderneming verkrijgen, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De door ons verwerkte persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Woningborg verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

-          NAW-gegevens

-          Email-adres

Doeleinden van de verwerking

Deze persoonsgegevens worden door Woningborg uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

-          het - indien aan alle daarvoor geldende voorwaarden is voldaan – aan u kunnen toezenden van een al dan niet digitaal exemplaar van het Woningborg-certificaat;

-          het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, zoals het beoordelen en eventueel afhandelen van beroepen op de waarborg met betrekking tot een Woningborg-certificaat;

-          om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;

-          om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Uw persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt door Woningborg en andere vennootschappen die direct bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst betrokken zijn. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Ten behoeve van de statistiek worden object- en adresgegevens doorgegeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van een statistiek. Deze statistiek is niet herleidbaar naar natuurlijke personen en wordt op regionaal niveau gepubliceerd.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u Woningborg daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

IP-adres

In het kader van uw bezoek aan ons online aanbod wordt onder andere het IP-adres van de door u gebruikte computer geregistreerd. Aan de hand van het IP-adres kunnen eventueel de gebruikers van het online aanbod worden geïdentificeerd. De IP-adressen worden door Woningborg echter niet voor dit doeleinde gebruikt.

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies, om de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Verder gebruikt Woningborg cookies om de doeltreffendheid van deze website te onderzoeken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geïnstalleerd. In het cookiestatement staat nader uitgewerkt welke cookies er worden gebruikt en welke gegevens daarmee worden verwerkt.

Statistische analyse door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Google verwerkt daarbij uw IP-adres en gegevens over hoe u deze website gebruikt. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van cookies op uw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten als Woningborg en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig voor u beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geef u toestemming voor het verwerken van de gegevens die Google met betrekking tot u heeft verzameld op de wijze en voor het doeleinde zoals hierboven omschreven.

Beveiliging van de gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden op passende wijze beveiligd tegen verlies en misbruik.

Vragen en recht op inzage en correctie

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Woningborg, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact op met Woningborg.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Woningborg kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Vragen

Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per brief, per telefoon of per e-mail.

Woningborg N.V.

Bezoekadres:
Tielweg 24
2803 PK GOUDA

Postadres:
Postbus 805
2800 AV GOUDA

T. 0182 – 58 00 04
F. 0182 – 51 02 45

W. www.woningborggroep.nl
E. info@woningborggroep.nl

KvK te Woerden
Woningborg N.V. - 24350159

BTW-identificatienummer
Woningborg N.V. - NL812395189B01

Woningborg N.V. staat in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) onder toezicht van DNB (www.dnb.nl) en AFM (www.afm.nl). Woningborg N.V. staat bij AFM geregistreerd onder nummer: 12017305. Daarnaast is Woningborg N.V. aangesloten bij KIFID (www.kifid.nl) onder nummer 200.000395. 

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord