Energielabel Nieuwbouwwoningen

Ontzorging op gebied van het energielabel nieuwbouw

 Vanaf 1 januari 2015 bent u verplicht bij oplevering van een nieuwbouwwoning een definitief energielabel aan te leveren.

Gebleken is dat veel ondernemers moeilijkheden ondervinden bij het aanleveren van dit definitieve energielabel met als gevolg dat, bij het ontbreken hiervan, dit bij oplevering als opleverpunt kan worden opgenomen.

Woningborg Advies kan u hierbij van dienst zijn. Door ons tijdig te betrekken bij uw project helpen wij u bij de benodigde dossieropbouw en het berekenen van de Energie Index (EI) en zorgen wij voor een definitief energielabel voor oplevering.

Ook wanneer de woningen al zijn opgeleverd zijn wij in staat om door middel van de door u achteraf aangeleverde bewijzen inzake isolatie en installatie een definitief energielabel te verzorgen.

In beide gevallen moet er worden vastgesteld dat de woning is gebouwd in overeenstemming met de berekening.

Hoe werkt het

Om een definitief energielabel af te kunnen melden dient de energieprestatie van de betreffende nieuwbouwwoning(en) te worden vastgelegd in de vorm van een Energie Index (EI). Om deze Energie Index (EI) te kunnen bepalen zijn gegevens nodig over de toegepaste isolatie van de buitenschil en de aard en zuinigheid van de apparatuur voor verwarming/tapwater en ventilatie. Ook de benutting van eventuele zonne-energie wordt verrekend. Deze gegevens moeten overeenkomen met hetgeen in de EPC is opgenomen. Om de EI te bepalen en vast te leggen wordt een dossier opgebouwd.

Hierna moet deze EI worden gekoppeld aan het adres (voorwaarde is wel dat de gemeente de woning(en) heeft geregistreerd in de basis administratie gebouwen).

Energielabel Nieuwbouw

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord