Academy

Best bijzonder toch..., een kwaliteitsborger actief in de bouwsector, met eigen cursussen en trainingen? Niet zo heel vreemd meer als u bedenkt dat het verhogen van de kwaliteit van de hele Nederlandse (woning)bouwbranche bij ons hèt uitgangspunt van ons dagelijkse werk is. Door deze kennis ook met u te delen, dragen we daar concreet en direct aan bij. Zodat deze kennis vandaag nog kan worden toegepast bij het bouwen van nog betere woon- en werkomgevingen, met veel minder risico’s en faalkosten.

Informatie sessies wKB

Afgelopen maanden hebben er diverse informatie sessies wKB plaatsgevonden. Deze informatiesessies stonden in het teken van de wet op de kwaliteitsborging in de bouw (wKB).

Hierin werd uitgebreid ingegaan op:

 • De wetswijzigingen – wat verandert er en wat betekent dit voor U
 • Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) – wat is de visie en werking van het instrument dat door Woningborg is ontwikkeld
 • Tijdspad – gaat de wet in op 1 januari 2018 of wordt het later?
 • De applicaties die Woningborg voor u heeft laten ontwikkelen
 • Casus – pilot voorbeelden werking WKI
 • Gelegenheid tot vragen stellen

In 2018 volgen er weer nieuwe sessies.

Cursussen en trainingen

Woningborg Toetsing en Toezicht is begin 2017 gestart met instructie-demo sessies vanuit haar Academy te Gouda. Tijdens deze sessies komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Actuele stand wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen
 • Uitleg Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI)
 • Ervaringen en aandachtspunten op basis van pilot projecten met het WKI
 • Keuzes door u als ondernemer te maken werkend met het WKI
 • Werking WKI, specifiek uw rol hierin
 • DEMO WKI
 • Vragen en antwoorden

Locatie: regio Zuid-Holland, Woningborg te Gouda

Ontvangst van deze (gratis) sessies is om 13.30 uur, start 13.45 uur en einde 17.00 uur. 

In 2018 volgen er weer nieuwe sessies.

U kunt zich aanmelden bij Leonie van Winden, bereikbaar op 0182 592 964 of mail naar l.van.winden@woningborggroep.nl

 

 DSC8852 Def Kopie
Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord