Academy

Best bijzonder toch..., een kwaliteitsborger actief in de bouwsector, met eigen cursussen en trainingen? Niet zo heel vreemd meer als u bedenkt dat het verhogen van de kwaliteit van de hele Nederlandse (woning)bouwbranche bij ons het uitgangspunt van ons dagelijkse werk is. Door deze kennis met u te delen, dragen we daar concreet en direct aan bij. Zodat deze kennis vandaag nog kan worden toegepast bij het bouwen van nog betere woon- en werkomgevingen, met veel minder risico’s en faalkosten.

Informatiesessies wKB

Er hebben al diverse informatiesessies wKB plaatsgevonden. Deze informatiesessies stonden in het teken van de wet op de kwaliteitsborging in de bouw (wKB).

Hierin werd uitgebreid ingegaan op:

 • De wetswijzigingen – wat verandert er en wat betekent dit voor u
 • Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) – wat is de visie en werking van het instrument dat door Woningborg is ontwikkeld
 • Tijdspad – gaat de wet in op 1 januari 2018 of wordt het later
 • De applicaties die Woningborg voor u heeft laten ontwikkelen
 • Casus – pilot voorbeelden werking WKI
 • Gelegenheid tot vragen stellen

Cursussen en trainingen

Woningborg Toetsing en Toezicht is in 2017 gestart met instructie-demo sessies vanuit haar Academy te Gouda. Tijdens deze sessies kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Actuele stand wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen
 • Uitleg Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI)
 • Ervaringen en aandachtspunten op basis van pilot projecten met het WKI
 • Keuzes door u als ondernemer te maken werkend met het WKI
 • Werking WKI, specifiek uw rol hierin
 • DEMO WKI
 • Vragen en antwoorden

Wanneer de nieuwe sessies gepland staan, vindt u hier een overzicht. Voor meer informatie neemt u contact op met Leonie van Winden, bereikbaar op 0182 592 964 of per mail via l.van.winden@woningborggroep.nl

 

Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees hier meer over cookies. Akkoord